no image Alexander Jacob Technologies Limited to działalność rodzaju ltd - private company limited by shares. Rozpoczęła działalność 2013-09-04. Widnieje pod numerem 532272. Centrala mieści się pod adresem Unit 81, Baldoyle Industrial Estate, Baldoyle, Dublin 13. Jej bieżący status to Normal. Najbliższe firmy to Sauflon Pharmaceuticals Limited znajdująca się w odległości 0 04 kilometrów, Merchamp Optical Limited znajdująca się w odległości 0 04 kilometrów oraz Celtic Asbestos Consultancy Limited znajdująca się w odległości 0 04 kilometrów od Alexander Jacob Technologies Limited. Ostatnie wyliczenie zostało zdane w dniu 2017-09-04. W stosunku do ubiegłego zestawienia z dnia 2016-09-04 zaprotokołowano dysproporcje wynoszącą -1. Dodatkowo działalność została certyfikowana dnia 2016-09-22. Numer identyfikacyjny tego dokumentu to 6699026. Certyfikat został uaktualniony dnia 2017-03-29 19:14:26 259873 . Sprawozdanie roczne zostało dostarczone 2016-09-04 w liczbie stron równej 9. Numer identyfikacyjny tego dokumentu to 6699028.

Firmy z Irlandii

 thumb

Dowdenstown Treatment Works Limited to firma typu ltd - private company limited by shares. Rozpoczęła działalność...
 thumb

Brown Thomas Group Limited to firma kategorii ltd - private company limited by shares. Działa od 1962-05-22. Jest...

Nowe gry

Re-Inspection w działalności Jimmy & Kathryn Morson thumb

Re-Inspection w działalności Jimmy & Kathryn Morson

W dniu 08/23/2016 została przeprowadzona kontrola rodzaju Re-Inspection. Dotyczyła ona korporacji Jimmy & Kathryn...
Annual Called Inspection w firmie Halford thumb

Annual Called Inspection w firmie Halford

W dniu 03/17/2016 została przeprowadzona inspekcja typu Annual Called Inspection. Odniosła się ona do spółki Jessie...