no image Westin Hotels Ireland Limited to spółka rodzaju ltd - private company limited by shares. Operuje od 1997-11-21. Jest zarejestrowana pod numerem 275813. Siedziba znajduje się przy ulicy Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Jej obecny status to Normal. Sąsiadujące działalności to Interactive Data (Ireland) Limited znajdująca się w odległości 0 00 kilometrów, Bentley Pharmaceuticals Ireland Limited znajdująca się w odległości 0 00 kilometrów oraz Harbourmaster Place Pension Trustees Limited znajdująca się w odległości 0 00 kilometrów od Westin Hotels Ireland Limited. Ostatnie zestawienie było doręczone w dniu 2017-09-30. W stosunku do poprzedzającego wyliczenia z dnia 2016-09-30 zaprotokołowano rozbieżność wynoszącą -1. Dodatkowo spółka została certyfikowana dnia 2016-10-04. Numer ID tego zaświadczenia to 4621292. Certyfikat został uaktualniony dnia 2017-02-10 12:09:06 915313 . Sprawozdanie roczne zostało doręczone 2016-09-30 w liczbie stron wynoszącej 20. Numer ID tego zaświadczenia to 4621291.

Firmy z Irlandii

 thumb

Dowdenstown Treatment Works Limited to firma typu ltd - private company limited by shares. Rozpoczęła działalność...
 thumb

Brown Thomas Group Limited to firma kategorii ltd - private company limited by shares. Działa od 1962-05-22. Jest...

Nowe gry

Mavis C Tan thumb

Mavis C Tan

Mavis C Tan to firma położona w miejscowości N Hollywood przy 12556 Cantara Street, 91605-1248. Dysponuje ona...
Gladys Colchado thumb

Gladys Colchado

Gladys Colchado to firma zlokalizowana w miejscowości Los Angeles przy 8028 S Vermont Avenue, 90044-3534. Posługuje...