no image Longford Revamp Homes Company Limited By Guarantee to firma kategorii clg - company limited by guarantee. Działa od 2011-09-16. Jest zarejestrowana pod numerem 503729. Centrala jest ulokowana pod adresem 11a3 Mastertech Business Park, Athlone Road, Longford, Co Longford. Jej teraźniejszy status to Normal. Sąsiadujące działalności to Longford Warmer Homes Company Limited By Guarantee znajdująca się w odległości 0 00 kilometrów, The Employment Development and Information Centre (Longford) Company Limited By Guarantee znajdująca się w odległości 0 05 kilometrów oraz Longford Edit Limited znajdująca się w odległości 0 05 kilometrów od Longford Revamp Homes Company Limited By Guarantee. Bieżące rozliczenie było otrzymane dnia 2017-09-16. W porównaniu do wcześniejszego zestawienia z dnia 2016-09-16 zauważono dysproporcje równą -1. Dodatkowo firma została certyfikowana w dniu 2015-11-20. Numer identyfikacyjny tego zaświadczenia to 6498449. Certyfikat został zaktualizowany w dniu 2017-03-23 13:14:35 752697 . Sprawozdanie roczne zostało doręczone 2016-09-16 w liczbie stron równej 7. Numer identyfikacyjny tego zaświadczenia to 6498444.

Firmy z Irlandii

 thumb

Dowdenstown Treatment Works Limited to firma typu ltd - private company limited by shares. Rozpoczęła działalność...
 thumb

Brown Thomas Group Limited to firma kategorii ltd - private company limited by shares. Działa od 1962-05-22. Jest...

Nowe gry

Mavis C Tan thumb

Mavis C Tan

Mavis C Tan to firma położona w miejscowości N Hollywood przy 12556 Cantara Street, 91605-1248. Dysponuje ona...
Gladys Colchado thumb

Gladys Colchado

Gladys Colchado to firma zlokalizowana w miejscowości Los Angeles przy 8028 S Vermont Avenue, 90044-3534. Posługuje...