no image Blacks Snooker Hall Limited to spółka typu private limited by shares. Działa od 2000-06-14. Widnieje pod numerem 328759. Siedziba znajduje się pod adresem Old Bawn Shopping Centre, Tallaght, Dublin 24. Jej teraźniejszy status to Dissolved. Sąsiadujące firmy to Duffy Group Old Bawn Limited znajdująca się w odległości 0 02 kilometrów, C b f (Holding) Co Limited znajdująca się w odległości 0 02 kilometrów i Prime News Limited znajdująca się w odległości 0 02 kilometrów od Blacks Snooker Hall Limited. Ostatnie zestawienie było otrzymane dnia 2003-12-14. W porównaniu do poprzedniego podsumowania z dnia 2002-12-14 zaprotokołowano dysproporcje równą -15. Dodatkowo spółka otrzymała certyfikat w dniu 2000-06-14. Numer identyfikacyjny tego zaświadczenia to 1733892. Certyfikat został uaktualniony w dniu 2017-04-15 13:12:55 842398 . Sprawozdanie roczne zostało dostarczone 2002-12-14 w liczbie stron równej 4. Numer identyfikacyjny tego zaświadczenia to 1733890.

Firmy z Irlandii

 thumb

Dowdenstown Treatment Works Limited to firma typu ltd - private company limited by shares. Rozpoczęła działalność...
 thumb

Brown Thomas Group Limited to firma kategorii ltd - private company limited by shares. Działa od 1962-05-22. Jest...

Nowe gry

Re-Inspection w działalności Jimmy & Kathryn Morson thumb

Re-Inspection w działalności Jimmy & Kathryn Morson

W dniu 08/23/2016 została przeprowadzona kontrola rodzaju Re-Inspection. Dotyczyła ona korporacji Jimmy & Kathryn...
Annual Called Inspection w firmie Halford thumb

Annual Called Inspection w firmie Halford

W dniu 03/17/2016 została przeprowadzona inspekcja typu Annual Called Inspection. Odniosła się ona do spółki Jessie...