Placówka Opieki Przedszkolnej

no image Placówka Opieki Przedszkolnej "bajka" to placówka niepubliczna. Przedszkole mieści się w miejscowości Złoty Stok, szczegółowy adres to: ulica 3 Maja nr 29. Kod pocztowy dla tej lokalizacji: 57250. Organem rejestrującym właściwym dla przedszkola jest Gmina Złoty Stok (miejsko-wiejska). Liczba dzieci zapisanych do instytucji to 0, w tym 0 to dziewczęta. Z przedszkolem można skontaktować się telefonicznie: 748175219. Regon instytucji to 890189436.

Przedszkola w Polsce

Przedszkole W Bliznem Jasińskiego thumb

Przedszkole W Bliznem Jasińskiego

Przedszkole W Bliznem Jasińskiego to jednostka publiczna, którą zarządza Gmina. Przedszkole znajduje się w...
Przedszkole Niepubliczne  thumb

Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne "nasza Lokomotywa" to jednostka niepubliczna. Kurowski....

Nowe gry

 thumb

Brown Thomas Group Limited to firma kategorii ltd - private company limited by shares. Działa od 1962-05-22. Jest...
 thumb

Longford Revamp Homes Company Limited By Guarantee to firma kategorii clg - company limited by guarantee. Działa od...